WC green, 1L

Výrobce: Ecolabel
79,00 Kč
(95,59 Kč včetně DPH)
Dostupnost: Skladem
dodací lhůta : 3-5 dnů
Kód: 0198012
Specifikace produktů
Objem: 1000 ml
Počet kusů v balení: 1 ks

Gel k čištění toalet, čistí a odstraňuje vodní a močový kámen
ulpí na povrchu a lépe čistí, neředí se
značka Ecolabel

Popis zboží

Ecolabel - výrobek nese evropskou značku ECOLABEL, která označuje vysoce kvalitní 
a k životnímu prostředí šetrnější výrobky.

 

OBSAHUJE: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfém

SIGNÁLNÍ SLOVO: VAROVÁNÍ. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné podráždění očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ Oč Í: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

 

Technické parametry

 Způsobuje vážné podráždění očí.